โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
 
 
 
 

บทเรียนอิเล็คทรอนิกส์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
www.google.com
 
 
 
 

 

 


โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  กำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ในเวลา 08.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันการตอบปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวิทยาศาสตร์
หนังสือประกาศเจตนารมย์การปฏิบัติตานโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
หนังสือนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันเสร็จพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9     โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
เป็นประธานในพิธี และคณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค ์ เป็นประธานในพิธีและคณะครู บุคลากร และนักเรียนลงนามถวายพระพร   กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฏิญารฯ
ณ หอประชุม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบำรุงพระพุทธศาสนา แห่เทียนพรรษา
ณ วัดหนามแดง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 09.20 น. ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง STEM Education เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4/1 - 4/2
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ภาพกิจกรรม
"ศูนย์การงานอาชีพระดับจังหวัดสมุทรปราการ" จัดประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
โดยเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยหรือผู้เกี่ยวข้อง มาปรึกษาและวางแผนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคาร 3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม
zผู้ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ภาพกิจกรรม
งานอนามัย โรงเรียนบางแก้วประชาสรรคง์ กำหนดการตรวจสุขภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม เป็นการตรวจสุขภาพนักเีรียนและ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพกิจกรรม
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361