โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 

www.google.com
 
 
 
 

 

 


13 ธ.ค. 2561 ขอเชิญ..คุณครูทุกท่าน เข้าประชุม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15.40 น. ณ ห้องโสต-ทัศนศึกษา อาคาร 2
6-7 ธ.ค. 2561 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม การแข่งขันดอกแก้วเกมส์ กีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 
   
 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361