โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
 

 

 
 
www.google.com
 
 
 

 


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6
  กำหนดการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 7.30 น.-15.30 น.
การสอบแก้ตัว(ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 พ.ค 61 - 1 มิ.ย. 61
ชุดกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 Click
 

 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค ์- สำหรับนักเรียน
นักเรียนคนใด มีปัญหา ไม่สามารถเข้ารหัสได้ สามารถแจ้งได้ที่่ครูสิริกร ห้อง elearning
ขั้นตอนการเข้ารหัสของนักเรียน

 

นางสาวณัชชา เจริญฤทธิ์วัฒนา นายอิสรา นาคมนต์ นายศิระพง์ ทองสีแก้ว นายเริงสรรค์ ยะลา
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
 
 
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 click ชมภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 click ชมภาพกิจกรรมการอบรม
คลิกชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 <<< ชมภาพกิจกรรม