โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
 

 

 
 
www.google.com
 

 


 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค ์- สำหรับนักเรียน
นักเรียนคนใด มีปัญหา ไม่สามารถเข้ารหัสได้ สามารถแจ้งได้ที่่ครูสิริกร ห้อง elearning
ขั้นตอนการเข้ารหัสของนักเรียน

 

 
คลิกชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 <<< ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันตรุษจีนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 

นางสาวภคมน อภิชาชยุตกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกภาษาจีน สอนระดับม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกชีววิทยา สอนระดับม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์