โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 

www.google.com
 
 
 
 

 

 


25 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม merry christmas ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ในช่วงคาบเรียนที่ 6-7
26-27 ธันวาคม 2561 กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561
 
 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361