โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
 
 
 
 

บทเรียนอิเล็คทรอนิกส์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
www.google.com
 
 
 
 

 

 


เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำและการสร้างคำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
**download ปกเอกสาร

**
download เนื้อหา
   
ศูนย์การพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จังหวัดสมุทรปราการ  งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

ปีการศึกษา 2561 จัดการแข่งขันใน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์


ลงทะเบียน โรงเรียนมัธยม สพม.6 สมุทรปราการ 1 ลงทะเบียนการแข่งขัน
ลงทะเบียน โรงเรียนมัธยม สพม.6 สมุทรปราการ 2 ลงทะเบียนการแข่งขัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและกรรมการตัดสิน download
 
หนังสือประกาศเจตนารมย์การปฏิบัติตานโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
หนังสือนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 
 
ภาพกิจกรรม1 วันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม2 วันที่ 26 กันยายน 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กำหนดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง 6-17 สิงหาคม 2561 เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไทย
โดยมี นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีึ ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมตลาดนัด บ.ก.ส. ครั้ง 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.50-15.30 น.
ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมทักษะการคิด และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันเสร็จพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9     โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
เป็นประธานในพิธี และคณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค ์ เป็นประธานในพิธีและคณะครู บุคลากร และนักเรียนลงนามถวายพระพร   กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฏิญารฯ
ณ หอประชุม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบำรุงพระพุทธศาสนา แห่เทียนพรรษา
ณ วัดหนามแดง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 09.20 น. ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง STEM Education เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4/1 - 4/2
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ภาพกิจกรรม
"ศูนย์การงานอาชีพระดับจังหวัดสมุทรปราการ" จัดประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
โดยเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยหรือผู้เกี่ยวข้อง มาปรึกษาและวางแผนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคาร 3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม
zผู้ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ภาพกิจกรรม
งานอนามัย โรงเรียนบางแก้วประชาสรรคง์ กำหนดการตรวจสุขภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม เป็นการตรวจสุขภาพนักเีรียนและ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพกิจกรรม
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361