โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
 
 

 

 
 
www.google.com
 

 

 


** สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26-27ธันวามคม 2560 **
** เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ปีการศึกษา 2560 **

 

 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงวันสำคัญของไทย เป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี การทำบุญตักบาตร และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อผู้มีพระคุณ โดยมีการจัดกิจกรรม วันจันทร์ที่ 4 ธันวามคม 2560
<ชมภาพกิจกรรม>

<<ชมภาพกิจกรรม1 ชมภาพกิจกรรม2>>
 

 
นางสาวธิดารัตน์ พุฒศิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวพรพิมล แซ่ตัน
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ