โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
 
 
 
 

บทเรียนอิเล็คทรอนิกส์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
www.google.com
 
 
 
 

 

 


โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์     กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนทุกระดับ
ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ กำหนดจัดกิจกรรมในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยจัดกิจกรรม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 
"ศูนย์การงานอาชีพระดับจังหวัดสมุทรปราการ" จัดประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
โดยเรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยหรือผู้เกี่ยวข้อง มาปรึกษาและวางแผนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคาร 3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม
zผู้ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ภาพกิจกรรม
งานอนามัย โรงเรียนบางแก้วประชาสรรคง์ กำหนดการตรวจสุขภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม เป็นการตรวจสุขภาพนักเีรียนและ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสุนทรภู่กวีศรีภาษา ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของสุนทรภู่กวีเอกของไทยและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญด้านงานวรรณกรรม โดยจัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ จัดกิิจกรรมในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนและนักเรียนหลีกเลี่ยงสารเสพติด
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นที่ดีของสังคมอันเป็นอัตลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถวสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี  ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรม
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361