โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 

 

 
 
www.google.com
 

 

 
 

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ปีการศึกษา 2560 **
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26-27ธันวามคม 2560 **
เข้าแข่งขัน จินตลีลา ระดับม.ปลายและร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับ ม.ต้น เปิดโลกวิชาการ sam-techนิทัศน์ ครั้งที่ 19 วิทยาลัยเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นี้

 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค ์- สำหรับนักเรียน
นักเรียนคนใด มีปัญหา ไม่สามารถเข้ารหัสได้ สามารถแจ้งได้ที่่ครูสิริกร ห้อง elearning
ขั้นตอนการเข้ารหัสของนักเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชั้น ม.1และ ม.2 ค่า่ยลูกเสือมวกเหล็กแค้มป์ปิ้ง จังหวัดสระบุรี
  ระดับชั้น ม.3 ค่ายฝึกเยาวชนพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี
4-6 มกราคม 2561
ภาพกิจกรรมระดับม.1 ภาพกิจกรรมระดับม.2 ภาพกิจกรรมระดับม.3
 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กล้าแสดงออก และเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม MERRYCHRISTMAS!
25 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ชมภาพกิจกรรม
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วม
แข่งงานวิชาการ Sam Tech
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ
14 ธันวาคม 2560
1.ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับม.ต้น
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศดันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัล
โดย เด็กชายบุรินทร์ ขลิบเงิน ม.2/1

2.แข่งขันประกวดจินตลีลา ระดับ ม.ปลาย
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล

<<<
ชมภาพการแข่งขัน
 

<<ชมภาพกิจกรรม1 ชมภาพกิจกรรม2>>
 

 

นางสาวภคมน อภิชาชยุตกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกภาษาจีน สอนระดับม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เอกชีววิทยา สอนระดับม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์

 
 

ลูกเสือม.1 ลูกเสือม.2 ลูกเสือม.3