โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 

www.google.com
 
ผู้เข้าชม
 

 

 


กำหนดการการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
นางสาวดารุณี รักซ้อน 092-352-2828 ,นางสิริกร บุญทัน 091-528-9494 ,นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น 094-339-2191

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
********************

แผนผัง อาคารแข่งขัน **คลิกดูแผนผัง**
วัน เวลา สถานที่แข่งขัน วัสดุ อุปกรณ์ทางศูนย์จัดเตรียมให้ **คลิกดูรายละเอียด**
ผู้เข้าแข่งขัน ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน พร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน 

กรณีมีการเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขัน หรือครูผู้ฝึกสอน

ให้นำเอกสารเปลี่ยนตัว ฉบับจริง , พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ครูผู้ฝึกสอน)
ยื่น ณ จุดลงทะเบียน
ทางศูนย์การแข่งขัน การงานอาชีพ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้เตาไฟ้ฟ้า หรือ เตาแก๊สมาใช้ในการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง กับประกอบอาหารได้
ตารางการแข่งขันและ สถานที่ อุปกรณ ์ศูนย์แข่งขัน จัดให้ผู้เข้าแข่งขัน  แก้ไขเพิ่มเติม คลิกรายละเอียด
 
  เอกสารการเปลี่ยนตัว/แก้ไขชื่อ
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล
การเพิ่มนักเรียนและครูผู้สอนนั้น ให้ดำเนินการดังเอกสารแนบนี้
กรณีแก้ไข
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน กรณีนักเรียนมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลมายื่น
ณ จุดรายงานตัว
กรณีเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปแบบของไฟล์ pdf เท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีเปลี่ยนตัว
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวนักเรียน..คลิก..
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน..คลิก..
- เอกสารเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน..คลิก..
- คู่มือการแก้ไข เปลี่ยนตัวและเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว..คลิก..
แนวทางการปฏิบัติการยื่นเอกสาร..คลิก..
 
สำรวจที่พักใกล้โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ (ที่พักสถานศึกษาใกล้โรงเรียน)..คลิกรายละเอียด
สำรวจที่พักใกล้โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ (ที่พักโรงแรมใกล้โรงเรียน ) ...คลิกรายละเอียด
   

   
28-29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน (ดอกแก้วเกมส์)
3 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2 / 2562 นักเรียนทุกระดับชั้น
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

  xx ประชาสัมพันธ์งานแผนงานและงบประมาณ download ฟอร์มเอกสาร แผนงานและงบประมาณ
29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2562 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 downloadตารางเรียน
 
14 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดหนามแดง
12 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกิจกรรมงานรับบัว อำเภอบางพลี
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ กำหนดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ให้ข้อมูลพูดคุยกับผู้ปกครอง และมอบเกียติบัตรแก่ลูกแก้วคนเก่ง 
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกิจกรรม งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหนมแดง นำโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562
ณ วัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกิจกรรมประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีส่วนร่วมกับ อบต.บางแก้ว ในการเข้าประกวดใน
กิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด กิจกรรมกีฬา มิตรภาพ จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเชื่อมความสามัคคี ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมี นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬามิตรภาพในครั้งนี้
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศึกษาดูวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เมืองเก่าเมืองอยุธยา จังหวัดอยุธยา ตามโครงการ "เยี่ยมชมอโยธยา พาราเก่าก่อน ย้อนความเป็นไทย"
ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม มุฑิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2562 ่ คุณครูวันเพ็ญ แซ่จง และคุณครูอัญชลี เครือวงค์ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี มีคณะครูบุคลากร นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม โครงการ บางแก้วสะอาด ร่วมใจ สร้างวินัย
โรงเรียนสีเขียว
โดยมีการทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน ตามเขตพื้นที่ของแต่ละคณะสี เพื่อสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การสร้างจิตสำนึก ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ ดังหัวข้อ สะอาด ร่วมใจ สร้างวินัย ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลาคาบเรียนที่ 6-7
ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้ร่วมกับโรงพยาบาบสมุทรปราการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมผู้นำเยาวชน สาธารณสุขโรงเรียน (ยสร.)
นำโดยกลุ่มงานอนามัย โดยมีคุณครูมานพ จันทร ์ผู้แทนผู้อำนวยการเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องsmart classroom
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ นายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี และนางทรงโฉม ศิริ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ์กล่าวรายงาน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม โครงการ วิ่งทดสอบสมรรถภาพและทัศนศึกษานำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทปราการ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมีนายชลินทร์ ศิลปสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้กำหนด  กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาชน โดยเน้นนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังนั้นโรงเรียน จึงจัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
"ค่ายพุทธบุตร"ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361