โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
   
       
   
  นายชรินทร์ เพชรรัตน์  
  ครู คศ.3  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
     
นายแสนรัก ก้อนทองคำ
ครู คศ.3
นายปุณณรัตน์ ประพันธ์อนุรักษ์
ครู คศ.2
นายพัศทร ชัยปัญหา
ครู คศ.1
นางสาวธิดารัตน์ พุฒศิริ
ครู คศ.1
       
     
นายชัยมงคล โกศิลา
ครู ผู้ช่วย