โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
   
 
ผู้สมัครผ่านออนไลน์ อย่าลืมพิมพ์ใบสมัคร มายื่นในวันสอบด้วย (ใบสมัครตอบกลับผ่าน Email ที่ผู้สมัครกรอก หรือ Email ขยะ)
ม.1 สอบคัดเลือก วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
 
 
>> รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
***หมายเหตุ ลขที่สมัคร 154 - 244 ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง  
  ลขที่สมัคร A1- A19 สมัครผ่านทางออนไลน์ (ในเขตพื้นที่บริการ)  
  ลขที่สมัคร B1- A11 สมัครผ่านทางออนไลน์ (นอกเขตพื้นที่บริการ)  
 
 
 
 
>> รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
***หมายเหตุ ลขที่สมัคร 145 - 177 ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง  
  ลขที่สมัคร C1 - C19 สมัครผ่านทางออนไลน์