โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 

 

 

 
 

 
www.google.com
www.facebook.com

 

 
 

 

 
 

กิจกรรม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ทำบุญตักบาตร
และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อผู้มพระคุณ
4 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวันวชิราวุธและพิธีเข้าประจำกองของ
ลูกเสือ-เนตรนารี วันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งลูกเสือไทยี่ 22 พฤศจิกายน 2560
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์การแข่งขันการงานอาชีพ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จ.สมุทรปราการ
     
     

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
ณ หอประชุมโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
15 สิงหาคม 2560

กิจกรรมมุทิตาคารวแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
แ ละยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2560 8 กันยายน 2560
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ

 

   
     
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง หล่อเทียนจำนำพรรษาพร้อม ขบวนนำเทียนไปถวาย
ณ วัดหนามแดง ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา 7 ก.ค 2560
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคณะครู บุคคลากร
และนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
19-20 กรกฎาคม 2560
     
     
อบจ. ร่วมกับโรงเรียน จัดกิจกรรม โครงการ อบจ.
บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสาน ต้านภัยยาเสพติด
23 มิ.ย 2560
 
กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พิธีเดินสวนสนาม
   ของลูกเสือกองเกียรติยศ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ   และ ลูกเสือ-เนตรนาร
 28 มิ.ย 2560
กิจกรรมเพื่อรณรงค์ ให้นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมกัน
ต่อต้านยาเสพติด    26 มิ.ย 2560
 
     
     
กิจกรรมปฐมนิเทศ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
อันดีงามของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 9 พ.ค 2560
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
15-17 มิ.ย 2560 ภาพ1 ภาพ2
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณคร
8 มิ.ย 2560