โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 

www.google.com
 
 
 
 

 

 


22-27 มีนาคม 2562 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
วันที่ 22-23 มีนาคม 2562 และ 25-27 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 มีนาคม 2562
 

ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู

 

====แนวปฎิบัติ====

 

แบบ วฐ.1-3 (ปรับปรุงใหม่) สพฐ

 

โปรแกรม Logbook รองรับตาม ว.14/2561 ปรับปรุงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

 

ตารางเวลา เพิ่อลง Logbook ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 – 28 ตุลาคม 2561 <update 4/11/61>

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361