โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน:: ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย ::

 
 
 
 
 
 
 

บทเรียนอิเล็คทรอนิกส์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
www.google.com
 
 
 
 

 

 

PLC (Professional Learning Community
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
เอกสารวาระการประชุม PLC เอกสารวาระการประชุม PLC
17 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561
   
ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
 
เอกสารวาระการประชุม PLC เอกสารวาระการประชุม PLC
31 พฤษภาคม 2561  
 
 
 
 

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7102005 , 02-7102361