โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
48 หมู่ที่ 2 ถนนหนามแดง-บางพลี ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ 02-710-2005