กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนามแดง
ประจำปีการศึกษา 2565