วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี