พิธีเดินสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566