กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ดอกแก้วเกมส์ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
กิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตรประจำปีการศึกษา 2566
การซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันการระงับอัคคีภัยในโรงเรียน
พิธีเดินสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2566
ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565
สวัสดีปีใหม่ 2566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมวันคริสมาสต์โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
วันวชิราวุธโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ประจำปีพุทธศักราช2565
ประเพณีรับบัวประจำปี พุทธศักราช 2565
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและอบรมการดับเพลิง
กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 15 ปี
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565
กิจกรรมค้นพบพรสวรรค์ ปั้นอาชีพในฝัน
เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
อบรมการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา
กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนามแดง
ประจำปีการศึกษา 2565
รองผู้อำนวยการโรงเรียน มานพ จันทร์งามรับรางวัล
บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดดีเด่น
การประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โครงการอบรมความรู้กฏจราจรและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
โดยสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
วันสุนทรภู่
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลบางแก้ว ครั้งที่ 1
ค่ายพุทธบุตรประจำปีการศึกษา 2565
ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565
ตรวจ ATK ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด

คุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย

คุยกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมานพ จันทร์งาม

วารสารประชาสัมพันธ์

ดูวารสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กิจกรรมเด่นโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

ผู้บริหารโรงเรียน


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

เมนู

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เพจ Facebook หน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
48 ม.2 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-7102005 , 02-7102361